SkillsHungary

SkillsHungary

 
 
 
 
 

 

Céljaink

 

Olyan kollégiumot szeretnénk:

•  ahová hazamegy a tanuló az iskola után

•  amely magában hordozza a jó család ismertet ő jegyeit

•  ahol a nevel ő szigorúan követel, és következetessége szeretettel párosul

•  amely igyekszik többlet lehet ő séget nyújtani a tudás gyarapításához

•  amely tele tudás- és képességfejlesztési alkalmakkal, kapcsolatteremtési lehet ő ségekkel