Igazgató: Csótár András

Általános igazgatóhelyettes: Losoncziné Pölöskei Orsolya

Szakmai igazgatóhelyettes: Dömötörfi Lívia

Nevelési-oktatási igazgatóhelyettes: Kulcsárné Fullár Melinda

Gyakorlatioktatás-vezető: Linhart Rita

Műszaki vezető: Nagy Natália

Ács István Kovács Annamária
Balázs József Kovács József
Barna Adrienn Kövi Bernadett
Bertalan Ákos Kriszt Mátyás
Boda Gergely Kulcsárné Fullár Melinda
Bodnár Eszter Kúti Csaba
Bóna Mária Linhart Rita
Burucs Tamás Liszák János
Busznyákné Kovács Mariann Losoncziné Pölöskei Orsolya
Csányi Zoltán Merta Erika
Csiza Tünde Mikoláné Ács Beatrix
Csótár András Nagy Eszter
Dévényiné Licsauer Flóra Orczy Henriette
Dormánné Varga Krisztina Pályiné Merics Hajnalka
Dorner Brigitta Papp Ágota Éva
Döbröntei Máté Pusztainé Kovács Dóra
Dömötörfi Lívia Rába Réka
Erős Árpád Pintér István
Farkasné Király Edit Ráczné Hencsei Katalin
Fisli Barnabás Réfi Oszkó Teréz
Fodorné Németh Ildikó Sárkány János
Gelencsér István Süslecz Krisztina
Gombos József Szabó Béla
Gombos Katalin Szabó Ferenc
Gosztonyi Klára Szabó István
Guzsván Zsuzsanna Szabó János
Halmos Eszter Szabó Valéria
Horváth Gábor Szücsné Rudolf Andrea
Kalamár Anita Tihanyi Judit
Kardos Károly Tóth Béla
Kiss Éva Turiné Szalai Erika
Kocsisné Cser Rita Vajda Csaba
Kohutics Marianna Varga Leventéné Csótár Ágnes
Korponainé Kristóf Gabriella Vitos Krisztina
Kovács Andrea