Igazgató: Csótár András

Általános igazgatóhelyettes: Losoncziné Pölöskei Orsolya

Szakmai igazgatóhelyettes: Dömötörfi Lívia

Nevelési-oktatási igazgatóhelyettes: Kulcsárné Fullár Melinda

Gyakorlatioktatás-vezető: Linhart Rita

Műszaki vezető: Nagy Natália

Ács István Kovács Annamária
Balázs József Kovács Edina
Barna Adrienn Kovács József
Bertalan Ákos Kövi Bernadett
Boda Gergely Kriszt Mátyás
Bodnár Eszter Kulcsárné Fullár Melinda
Bóna Mária Kúti Csaba
Burucs Tamás Linhart Rita
Busznyákné Kovács Mariann Liszák János
Csányi Zoltán Losoncziné Pölöskei Orsolya
Csiza Tünde Merta Erika
Csótár András Mikoláné Ács Beatrix
Dévényiné Licsauer Flóra Nagy Eszter
Dormánné Varga Krisztina Orczy Henriette
Dorner Brigitta Pályiné Merics Hajnalka
Döbröntei Máté Papp Ágota Éva
Dömötörfi Lívia Pusztainé Kovács Dóra
Erős Árpád Rába Réka
Farkasné Király Edit Pintér István
Fisli Barnabás Ráczné Hencsei Katalin
Fodorné Németh Ildikó Réfi Oszkó Teréz
Gelencsér István Sárkány János
Gombos József Süslecz Krisztina
Gombos Katalin Szabó Béla
Gosztonyi Klára Szabó Ferenc
Guzsván Zsuzsanna Szabó István
Halmos Eszter Szabó János
Horváth Gábor Szabó Valéria
Kalamár Anita Szücsné Rudolf Andrea
Kardos Károly Tihanyi Judit
Kiss Éva Tóth Béla
Kocsisné Cser Rita Turiné Szalai Erika
Kohutics Marianna Vajda Csaba
Korponainé Kristóf Gabriella Varga Leventéné Csótár Ágnes
Kovács Andrea Vitos Krisztina