Az írásbeli érettségin felhasználható segédeszközök

•  Magyar nyelv és irodalom

Az iskola biztosítja : vizsgacsoportonként 4 db Magyar helyesírási szótár

•  Matematika

A vizsgázónak kell hozni : függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására nem alkalmas számológép, íróeszköz, szögmérő, vonalzó, körző

•  Történelem

Az iskola biztosítja : vizsgacsoportonként 3 db Magyar helyesírási szótár

A vizsgázónak kell hoznia : történelmi atlasz (lehetőleg új kiadású)

•  Angol nyelv

Az iskola biztosítja : CD-lejátszó a 3. vizsgarészhez

A vizsgázónak kell hoznia : nyomtatott szótár a 4. vizsgarészhez

•  Német nyelv

Ugyanaz, mint az angolhoz

•  Fizika

A vizsgázónak kell hoznia : függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására nem alkalmas számológép

•  Kémia

A vizsgázónak kell hoznia : függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására nem alkalmas számológép

•  Biológia

A vizsgázónak kell hoznia : szöveges adatok tárolására nem alkalmas számológép

•  Informatika (közismereti)

Az iskola biztosítja : számítógépterem, szoftverek, adathordozók, rendszergazda

A vizsgázónak kell hoznia : vonalzó

•  Informatika (szakmai) (Informatikai alapismeretek)

Az iskola biztosítja : csak a második vizsgarészhez számítógépterem, szoftverek, adathordozók, rendszergazda

•  Elektronikai alapismeretek

A vizsgázónak kell hoznia : nem programozható számológép

•  Földrajz

Csak a második rész (100 perc) megoldásakor használható, a vizsgázónak kell hoznia : középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására nem alkalmas számológép , körző, vonalzó

•  Ének-zene

Az iskola biztosítja : CD-lejátszó az 1. vizsgarészhez