A vizsgatárgyak írásbeli feladatainak összetétele:

 

•  Magyar nyelv és irodalom - 240 perc

Két független feladatsor: (szövegértés) 60 perc után az elsőt be kell szedni, ezután lehet kiosztani a másodikat (szövegalkotás), amelynek időtartama: 180 perc

•  Matematika - 180 perc

Két független feladatsor: 45 perc után az elsőt be kell szedni, azután lehet kiosztani a másodikat, amelynek időtartama: 135 perc. A második rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a nem választott feladat sorszámát.

•  Történelem - 180 perc

Összefüggő feladatsor. Ellenőrizni kell, hogy a szöveges (kifejtendő) feladatokban egyértelmű-e a választás megjelölése.

•  Angol nyelv - 180 perc

Négy független feladatsor:

1. olvasott szöveg értése: 60 perc

2. nyelvhelyesség: 30 perc

Szünet 15 perc

3. hallott szöveg értése (magnóról): 30 perc

4. íráskészség (szótár használható): 60 perc

•  Német nyelv - 180 perc

Négy független feladatsor: ugyanaz, mint az angol

•  Fizika - 120 perc

Összefüggő feladatsor. Ellenőrizni, hogy a vizsgázó megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.

•  Biológia - 120 perc

Összefüggő feladatsor

•  Kémia - 120 perc

Összefüggő feladatsor

•  Informatika (közismeret) - gyakorlat - 180 perc

Összefüggő feladatsor. Rendszergazda csak technikai hiba esetén hívható a terembe,

amit jegyzőkönyvezni kell. A vizsga befejezése előtt 10 perccel figyelmeztetni kell a vizsgázókat munkájuk elmentésére.

•  Informatikai alapismeretek (szakmai) - 180 perc

Két feladatsor: feladatlap: 60 perc

számítógépes munka: 120 perc

•  Elektronikai alapismeretek - 180 perc

Összefüggő feladatsor

•  Földrajz - 120 perc

Két feladatsor, egyenkénti kiosztással:

1. - 20 perc

2. - 100 perc

•  Ének-zene - 120 perc

Két független feladatsor:

1. - 20 perc

2. - 100 perc